GEODIS - Nowy Partner w ofercie Donati24

2024-02-13

Logo kuriera GEODISFirma Geodis wywodząca się z Francji to światowy lider w zakresie transportu i dystrybucji. Dzięki sieci drobnicowej w Polsce, opartej na optymalnie zlokalizowanych 21 terminalach dystrybucyjnych, GEODIS oferuje efektywną realizację odbiorów i dostaw towarów na paletach

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

 

Dostępne są standardowe nośniki o poniższych parametrach:

NAZWA WYMIAR WYS. MAX. WAGA MAX.
Ćwierć paleta 60  x 40  150 cm 200 kg
Półpaleta 80  x 60  200 cm 400 kg
Paleta EURO 120  x 80  220 cm (200cm - pow. 800 kg) 1200 kg
Paleta 100 120 x 100 220 cm (200cm - pow. 800 kg) 1200 kg
Paleta 120 120 x 120 220 cm (200cm - pow. 800 kg) 1200 kg
Paleta INNA 240 x 240 MAX. 220 cm (200cm - pow. 800 kg) 1200 kg

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalne parametry przesyłki:

Kurier Geodis dopuszcza maksymalne parametry pojedynczej przesyłki

 • Ilość miejsc paletowych 8 szt
 • Maksymalna waga 4 999 kg

Miejsca paletowe liczone są wg. zajmowanych m2. Przykładowa ilość palet w przesyłce wg. nośników

 • Ćwierćpaleta (60x40) - 32 szt.
 • Półpaleta (80x60) - 16 szt.
 • Europaleta (120x80) - 8 szt.
 • Paleta (120x100) - 6 szt.
 • Paleta (120x120) - 5 szt.
 • Inne nośniki wg. zajmowanej powierzchni.
 • W przypadku różnych nośników liczona jest powierzchnia podstawy

 

POBRANIE

Maksymalna wartość pobrania do przesyłki to 10 000 zł

Uwagi:

 • Usługa pobrania dotyczy tylko serwisu krajowego.

 • Pobranie może zostać odwołane przed realizacją w formie pisemnej

 • Pobranie musi być uiszczone przed odbiorem przesyłki

 • Pobranie możliwe tylko w formie gotówkowe

 

ADR - Materiały niebezpieczne

Geodis realizuje transport materiałów niebezpiecznych ADR za dodatkową opłatą. Materiały niebezpieczne przewożone na wyłączeniu LQ również należy oznaczać jako ADR

Z przewozu wyłączone są szczególne ADR jak materiały wybuchowe, zakaźne, promieniotwórcze i inne szczególnie niebezpieczne. Aktualną listę towarów zabronionych można sprawdzić w RŚU i poniższej tabeli

 

Wykaz towarów niebezpiecznych zabronionych i niedopuszczonych do transportu w GEODIS
Klasa ADR Nazwa klasy ADR Towary zabronione
1 Materiały i przedmioty wybuchowe Cała klasa 
2 Gazy Grupy: T, TC, TO, TF, TOC, TFC, C, CO, FC (w tym aerozole w tych grupach) oraz UN 1005, 1017, 1043, 2186, 2421, 2455
3 Materiały ciekłe zapalne I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D : UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 
4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D lub DT, a także samoreaktywne zawierające kod SR : UN 2956, 3221 do 3242 oraz 3251 i 3097, 2304, 2448, 3176
4.2 Materiały samozapalne I grupa pakowania oraz UN 3127 i 3255
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne  I grupa pakowania oraz UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3148, 3396, 3398, 3399 
5.1 Materiały utleniające I grupa pakowania oraz UN 2426, 3100, 3121 i 3137
5.2 Nadtlenki organiczne Nadtlenki typu A, B i C oraz wszystkie nadtlenki wymagające temperatury kontrolowanej zawierające kod P2 : UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 
6.1 Materiały trujące I grupa pakowania oraz UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294, 3452, 3455 i 2249
6.2 Materiały zakaźne Cała klasa
7 Materiały promieniotwórcze Cała klasa
8 Materiały żrące I grupa pakowania oraz UN 2215 i 1798
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Materiały o kodach: M1 (rakotwórcze), M2 (dioksyny), M8 (drobnoustroje), M9-M10 (materiały o podwyższonej temperaturze): UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245, 3257, 3258, 3432 

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x