Cennik krajowy
Ćwierćpaleta 60x40

Waga Cena netto Cena brutto Cena brutto z dopłatą paliwową
do 100.00 kg 57,65 zł 70,91 zł 98,58 zł
do 200.00 kg 64,40 zł 79,21 zł 110,13 zł

Półpaleta 80x60

Waga Cena netto Cena brutto Cena brutto z dopłatą paliwową
do 100.00 kg 68,85 zł 84,69 zł 117,74 zł
do 200.00 kg 75,60 zł 92,99 zł 129,29 zł
do 300.00 kg 82,35 zł 101,29 zł 140,82 zł
do 400.00 kg 87,75 zł 107,93 zł 150,06 zł

Paleta 120x80

Waga Cena netto Cena brutto Cena brutto z dopłatą paliwową
do 100.00 kg 97,20 zł 119,56 zł 166,22 zł
do 200.00 kg 102,60 zł 126,20 zł 175,45 zł
do 300.00 kg 106,65 zł 131,18 zł 182,38 zł
do 400.00 kg 110,70 zł 136,16 zł 189,31 zł
do 500.00 kg 114,75 zł 141,14 zł 196,23 zł
do 600.00 kg 118,80 zł 146,12 zł 203,16 zł
do 700.00 kg 122,85 zł 151,11 zł 210,08 zł
do 800.00 kg 128,25 zł 157,75 zł 219,32 zł
do 900.00 kg 132,30 zł 162,73 zł 226,25 zł
do 1000.00 kg 136,35 zł 167,71 zł 233,17 zł
do 1100.00 kg 153,90 zł 189,30 zł 263,18 zł
do 1200.00 kg 160,65 zł 197,60 zł 274,72 zł

Paleta przemysłowa 120x100

Waga Cena netto Cena brutto Cena brutto z dopłatą paliwową
do 100.00 kg 106,65 zł 131,18 zł 182,38 zł
do 200.00 kg 113,40 zł 139,48 zł 193,92 zł
do 300.00 kg 118,80 zł 146,12 zł 203,16 zł
do 400.00 kg 124,20 zł 152,77 zł 212,40 zł
do 500.00 kg 132,30 zł 162,73 zł 226,25 zł
do 600.00 kg 136,35 zł 167,71 zł 233,17 zł
do 700.00 kg 141,75 zł 174,35 zł 242,41 zł
do 800.00 kg 147,15 zł 180,99 zł 251,63 zł
do 900.00 kg 152,00 zł 186,96 zł 259,94 zł
do 1000.00 kg 156,60 zł 192,62 zł 267,80 zł
do 1100.00 kg 176,85 zł 217,53 zł 302,42 zł
do 1200.00 kg 184,95 zł 227,49 zł 316,28 zł

Paleta przemysłowa 120x120

Waga Cena netto Cena brutto Cena brutto z dopłatą paliwową
do 100.00 kg 122,85 zł 151,11 zł 210,08 zł
do 200.00 kg 128,25 zł 157,75 zł 219,32 zł
do 300.00 kg 133,65 zł 164,39 zł 228,55 zł
do 400.00 kg 140,40 zł 172,69 zł 240,10 zł
do 500.00 kg 149,85 zł 184,32 zł 256,26 zł
do 600.00 kg 153,90 zł 189,30 zł 263,18 zł
do 700.00 kg 157,95 zł 194,28 zł 270,11 zł
do 800.00 kg 160,65 zł 197,60 zł 274,72 zł
do 900.00 kg 163,35 zł 200,92 zł 279,35 zł
do 1000.00 kg 167,40 zł 205,90 zł 286,27 zł
do 1100.00 kg 187,65 zł 230,81 zł 320,89 zł
do 1200.00 kg 197,10 zł 242,43 zł 337,06 zł

Paleta jednorazowa

Waga Cena netto Cena brutto Cena brutto z dopłatą paliwową
do 100.00 kg 97,20 zł 119,56 zł 166,22 zł
do 200.00 kg 102,60 zł 126,20 zł 175,45 zł
do 300.00 kg 106,60 zł 131,12 zł 182,30 zł
do 400.00 kg 110,50 zł 135,92 zł 188,96 zł
do 500.00 kg 144,40 zł 177,61 zł 246,93 zł
do 600.00 kg 118,30 zł 145,51 zł 202,30 zł
do 700.00 kg 123,50 zł 151,91 zł 211,19 zł
do 800.00 kg 127,40 zł 156,70 zł 217,86 zł
do 900.00 kg 131,30 zł 161,50 zł 224,54 zł
do 1000.00 kg 148,20 zł 182,29 zł 253,43 zł
do 1100.00 kg 154,70 zł 190,28 zł 264,55 zł
do 1200.00 kg 160,65 zł 197,60 zł 274,72 zł

Usługi dodatkowe Cena
Ubezpieczenie Do 50.000 zł: 8,61 zł, powyżej 0,10% wartości ubezpieczenia.
Pobranie 7,00 zł (8,61 zł brutto)
ADR 20% opłaty za przesyłkę
SENT 25,00 zł (30,75 zł brutto)
Dokumenty zwrotne klienta 6,00 zł (7,38 zł brutto)
Dostawa z windą 0,00 zł (0,00 zł brutto)
Dostawa do osoby prywatnej 0,00 zł (0,00 zł brutto)
Dostawa do sieci handlowych 0,00 zł (0,00 zł brutto)
Anulacja przesyłki 50% opłaty za przesyłkę
Pusty podjazd i ponowna dostawa 40% opłaty za przesyłkę
Korekta nieprawidłowych parametrów 40 zł plus wycena frachtu wg faktycznych parametrów
Opłata za przekroczenie maksymalnych parametrów 50% opłaty za przesyłkę
Opłata za oczekiwanie pow 30 min (za każde kolejne 30 min) 50,00 zł (61,50 zł brutto)
Składowanie przesyłki (pow. 2 dni roboczych) 2,46 zł za 10 kg
Odprawa 0,00 zł (0,00 zł brutto)


 

OPIS USŁUG DODATKOWYCH

Poniżej zamieszczony został skrót najważniejszych informacji na temat usług i opłat kuriera Geodis. Pełna i najbardziej aktualna treść znajduje się w regulaminie świadczenia usług kuriera.

 

UBEZPIECZENIE

Przesyłki powinny być ubezpieczone poprzez zadeklarowanie wartości. Kurier Geodis zastrzega możliwość ograniczenia wypłaty odszkodowania do 500 zł w przypadku braku wykupionego ubezpieczenia i ewidentnej winy przewoźnika. 

Ubezpieczenie do 50 000 zł realizowane jest w ryczałtowych stawkach. Jeśli wartość towaru przewyższa tą kwotę istnieje możliwość ubezpieczenia jej, wtedy koszt liczony jest procentowo od zadeklarowanej wartości towaru zgodnie z cennikiem. W przypadku przesyłek o bardzo wysokiej wartości zaleca się kontakt z BOK Donati w celu przygotowania ubezpieczenia cargo. Koszt takiego ubezpieczenia będzie niższy niż odpowiednia wartość procentowa.

 

POBRANIE

Usługa realizowana jest tylko w serwisie krajowym. Maksymalna wysokość pobrania wynosi 10 000 zł do przesyłki. Pobranie może zostać anulowane przed realizacją dostawy tylko pisemnie na adres kontakt@donati24.pl i odpowiednio wcześniej. Kwota pobrania musi być uiszczona przez odbiorcę przed odbiorem przesyłki

 

ADR - Materiały niebezpieczne

Geodis realizuje transport materiałów niebezpiecznych ADR za dodatkową opłatą. Materiały niebezpieczne przewożone na wyłączeniu LQ również należy oznaczać jako ADR

Z przewozu wyłączone są szczególne ADR jak materiały wybuchowe, zakaźne, promieniotwórcze i inne szczególnie niebezpieczne. Aktualną listę towarów zabronionych można sprawdzić w RŚU i poniższej tabeli.

 

Wykaz towarów niebezpiecznych zabronionych i niedopuszczonych do transportu w GEODIS
Klasa ADR Nazwa klasy ADR Towary zabronione
1 Materiały i przedmioty wybuchowe Cała klasa 
2 Gazy Grupy: T, TC, TO, TF, TOC, TFC, C, CO, FC (w tym aerozole w tych grupach) oraz UN 1005, 1017, 1043, 2186, 2421, 2455
3 Materiały ciekłe zapalne I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D : UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 
4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D lub DT, a także samoreaktywne zawierające kod SR : UN 2956, 3221 do 3242 oraz 3251 i 3097, 2304, 2448, 3176
4.2 Materiały samozapalne I grupa pakowania oraz UN 3127 i 3255
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne  I grupa pakowania oraz UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3148, 3396, 3398, 3399 
5.1 Materiały utleniające I grupa pakowania oraz UN 2426, 3100, 3121 i 3137
5.2 Nadtlenki organiczne Nadtlenki typu A, B i C oraz wszystkie nadtlenki wymagające temperatury kontrolowanej zawierające kod P2 : UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 
6.1 Materiały trujące I grupa pakowania oraz UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294, 3452, 3455 i 2249
6.2 Materiały zakaźne Cała klasa
7 Materiały promieniotwórcze Cała klasa
8 Materiały żrące I grupa pakowania oraz UN 2215 i 1798
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Materiały o kodach: M1 (rakotwórcze), M2 (dioksyny), M8 (drobnoustroje), M9-M10 (materiały o podwyższonej temperaturze): UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245, 3257, 3258, 3432 

 

SENT

Kurier Geodis realizuje przewóz przesyłek objętych monitorowaniem (SENT). Aby zlecić transport przesyłek monitorowanych należy podać:

 • Numer referencyjny
 • Klucz zabezpieczający

 

DOKUMENTY ZWROTNE

Potwierdzenie dostawy przesyłki odbywa się na liście przewozowym. Jeśli wymagane jest potwierdzenie na dodatkowym dokumencie jak WZ czy faktura należy zaznaczyć usługę "Dokumenty zwrotne".

 

ANULACJA PRZESYŁKI

Przesyłka może zostać anulowana przed przyjazdem kuriera poprzez kontakt z BOK Donati. Po tym terminie naliczana jest opłata jak za pusty podjazd

 

PUSTY PODJAZD

W przypadku anulacji po przyjeździe kuriera naliczona będzie opłata za tzw. pusty podjazd zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych.

 

KOREKTA NIEPRAWIDŁOWYCH PARAMETRÓW

Kurier weryfikuje zadeklarowane parametry przesyłki. Jeśli będą one niezgodne z rzeczywistością naliczona zostanie opłata zgodna z prawidłowymi wymiarami lub wagą plus koszty weryfikacji zgodne z cennikiem.

 

OPŁATA ZA OCZEKIWANIE

W cenie przesyłki wliczony jest czas na załadunek lub rozładunek 30 min. W przypadku dłuższego oczekiwania kurier może naliczyć dodatkową opłatę postojową zgodnie z powyższym cennikiem.

 

SKŁADOWANIE PRZESYŁKI

W przypadku braku możliwości dostawy z winy zlecającego lub odbierającego przesyłkę kurier może naliczyć opłatę za składowanie przesyłki. Opłata ta może zostać uwzględniona po 2 dniach.

 

DODATKOWE INFORMACJE

GEODIS nie przyjmuje do spedycji:

 • przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych do transportu,
 • przesyłek pocztowych,
 • dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa,
 • mienia osobistego,
 • żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych oraz leków, preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu,
 • broni i amunicji,
 • przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środki pieniężne, znaki legitymacyjne, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, zbiory kolekcjonerskie itp.,
 • przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo,
 • przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji
 • przesyłek, zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x